VecCard KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Vektör Bilgi ve Yazılım Teknolojileri San. Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde,
 
kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak dijital kart kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 
İşbu Dijital Kart Kullanımı Aydınlatma Metni nezdinde; kimlik verisine (ad, soyad) iletişim verisine (e posta, telefon) ilişkin bilgiler şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
 
ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 
Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
 
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.
 
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi,
 
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:64 İmpa İş Merkezi Kat:6 34752 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@vectorgroup.com e-posta adresine iletebilirsiniz.
 
Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır.
 
Kabul Ediyorum [X] - Kabul Etmiyorum [ ]